Para conseguir o título de piloto era un requisito fundamental facer prácticas e levar un diario con todos os acaecementos da navegación. Redactado obrigatoriamente en castelán a linguaxe nautica, unida a sensibilidade do escritor, fan do relato das monótonas particularidades do tempo verdadeiras pezas literarias.