A biblioteca Martínez-Barbeito ten a súa orixe na colección que no seu día formou Andrés Martínez Salazar, que pasou logo a mans do seu fillo Fernando Martínez Morás - quen a enriqueceu notablemente- e que por último recolleu o seu neto Carlos Martínez-Barbeito (1913-1997), fillo de Juan Martínez Morás e a eminente pedagoga María Barbeito Cerviño, quen continuou ampliándoa ao longo da súa vida, ata crear unha das máis importantes coleccións de bibliografía galega.

Recent Submissions